Belastingen

Belasting betalen moet. En zoals velen schakelt u een belastingadviseur in om ervoor te zorgen dat u niet meer betaalt dan onvermijdelijk is.

Gaat u met ons zaken doen dan kiest u voor optimaal resultaat. Wij doen ons werk immers vanuit een meer dan gemiddeld betrokkenheid bij uw organisatie.

In de praktijk betekent dit dat wij ons verdiepen in uw fiscale omstandigheden. Wij proberen uw organisatie en/of uw particuliere omstandigheden tot in elk relevant detail te kennen. Wij zijn er tijdig voor u om u op bepaalde ontwikkelingen te wijzen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van voor u van belang zijnde belastingtechnische zaken.

Belastingadvies


*Estate planning is het structureren van vermogensovergang aan begunstigden, immers kan een succesvolle overdracht nu en in de toekomst besparing van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting betekenen. Estate planning speelt een rol bij leven én na overlijden, van huwelijkse voorwaarden tot nalatenschap.

Contact

WESRA Consultancy BVBA
Dhr. W.A.M. van Es RA/FB/MIM
Krommendijk 64
B-2382 Poppel (Ravels)
T: +31 (0)6 42473950
E: wamvanes@gmail.com