Accountancy en consultancy

Accountancy-advies


Zonder stevig fundament zakt elk bouwwerk in elkaar. Uw administratieve organisatie en interne controle en informatiesystemen vormen het fundament van goed ondernemerschap. Zonder dat kan geen enkele organisatie goed functioneren.

De discussie over goed ondernemerschap leidt tot strengere regels omtrent de begrippen toezicht, inzicht, betrouwbaarheid, risicobeheersing, kostenbesparingen en efficiency.

Consultancy / bedrijfsadvisering

- Waar staat uw organisatie over vijf jaar?
- Welke maatregelen kunt u nemen om de processen in uw organisatie te verbeteren?
- Hoe kunnen we de effectiviteit en innovatiekracht van organisatie vergroten?
- Hoe bereidt u zich voor op de toekomstige overdracht van uw onderneming?

Met deze en vele soortgelijke vragen heeft u en wij dagelijks te maken.
Wij zijn dé adviseur van vele ondernemingen op het gebied van management en organisatie en u kunt dan ook rekenen op doelgerichte en effectieve oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:

Corporate Recovery

Hoe te handelen bij dreigende discontinuiteit?

Als het de onderneming minder goed gaat of indien zij in haar voortbestaan wordt bedreigd, is snel en adequaat handelen een vereiste. Wij stellen dan alles in het werk om de onderneming weer op een goed spoor te krijgen. De lange ervaring (met een bijbehorend netwerk specialisten op juridisch en fiscaal gebied) staat daar zonder meer garant voor. Zo'n traject start altijd met een objectieve analyse van de feitelijke situatie, waarin alle mogelijkheden snel de revue passeren.

Vaak is het mogelijk in een korte tijd tot een uitgewerkt verbeter- of continuïteitsscenario te komen. Het gaat daarbij steeds weer om het vertrouwen dat andere partijen hebben in de onderneming en haar management.

De vele varianten die zich aandienen, vergen zeer specialistische kennis en onderhandelingsvaardigheden.

Fusies en overnames, management buy-in/buy-out

Bij verkoop of overname van een bedrijf is een gedegen voorbereiding essentieel om het beoogde resultaat te bereiken. Met talloze aspecten van juridische-, fiscale-, markttechnische-, financiële-, personele- en organisatorische aard dient u vooraf rekening te houden.

Een bedrijfsovername/-overdracht is een ingrijpend proces. Bij een dergelijk besluit komen er veel vragen op u af. Die wij gezamenlijk met u op een rijtje zetten en nader beantwoorden, bijvoorbeeld:

Financiële planning

Vermogen levert u plezier en vrijheid op. Het is één bron waar u op een verantwoorde manier mee om wilt gaan.
Als financiële planners vinden vele vragen hun antwoord in de met ons samengestelde overzichten.

Overzicht over uw financiële positie.
Gevolgen van veranderingen in wetgeving, arbeidsomstandigheden of uw persoonlijke situatie, updaten van uw overzicht met betrekking tot uw financiële positie. Al uw financiële gegevens worden door ons helder in kaart gebracht.

Optimaliseren van uw financiële positie.
Op basis van uw persoonlijke financiële positie en wensen voor de toekomst, brengen wij uw inkomens- en vermogensontwikkeling in beeld. Vervolgens adviseren wij u welke maatregelen u zou kunnen nemen met het oog op de optimalisatie van uw financiële positie.

Anticiperen en reageren op veranderingen.
Veranderingen in uw leven hebben financiële en fiscale consequenties.
Wij assisteren u bij het helder maken van deze gevolgen en adviseren u bij het tijdig nemen van de noodzakelijke maatregelen.

Contact

WESRA Consultancy BVBA
Dhr. W.A.M. van Es RA/FB/MIM
Krommendijk 64
B-2382 Poppel (Ravels)
T: +31 (0)6 42473950
E: wamvanes@gmail.com