Opleidingen, Training & Coaching

Wij verzorgen ten behoeve van directies, controllers en management trainingen om effectiever te worden in het werk en bewust te maken van de mogelijkheden en kansen die de ondernemingen biedt.

We verzorgen onder andere opleidingen en trainingen ten aanzien van:

Interne controle, bestuurlijke informatieverzorging, IT Governance, Auditing, Financial Control en Management Control. De trainingen worden vaak op maat gemaakt voor de doelen die uw organisatie met de opleiding en training beoogd.

Controllersopleidingen;
Wij verzorgen binnen de controllersopleidingen van de Open Universiteit (in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Hogeschool InHolland) en Nijenrode Business Universiteit diverse modules op het gebied van Management Control en- Accounting, Financial Accounting, Financial Management, bestuurlijke informatiekunde, interne beheersing & individuele en groepstrainingen en begeleiding van scripties en afstudeerwerkstukken.

Accountantsopleidingen;
Voor accountantsopleidingen van Nijenrode Business Universiteit, Hogeschool Avans en Hogeschool Inholland verzorgen wij een aantal modules op het gebied van Management Control en- Accounting, Financial Accounting, Financial Management, bestuurlijke informatiekunde en interne beheersing en de begeleiding van scripties en afstudeerwerkstukken.

Onze partners:Contact

WESRA Consultancy BVBA
Dhr. W.A.M. van Es RA/FB/MIM
Krommendijk 64
B-2382 Poppel (Ravels)
T: +31 (0)6 42473950
E: wamvanes@gmail.com